2018

 1. Yue Zhao, Xinge You, Shujian Yu, Chang Xu, Wei Yuan, Xiao-Yuan Jing, Taiping Zhang, Dacheng Tao:
  Multi-view manifold learning with locality alignment. Pattern Recognition 78: 154-166 ( )
 2. Xiaoke Zhu, Xiao-Yuan Jing, Xinge You, Wangmeng Zuo, Shiguang Shan, Wei-Shi Zheng:
  Image to Video Person Re-Identification by Learning Heterogeneous Dictionary Pair With Feature Projection Matrix. IEEE Trans. Information Forensics and Security 13(3): 717-732 ( )
 3. Bin Zou, Chen Xu, Yang Lu, Yuan Yan Tang, Jie Xu, Xinge You:
  k-Times Markov Sampling for SVMC. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 29(4): 1328-1341 ( )
 4. Jiamiao Xu, Shujian Yu, Xinge You, Mengjun Leng, Xiao-Yuan Jing, C. L. Philip Chen:
  Multi-view Hybrid Embedding: A Divide-and-Conquer Approach. CoRR abs/1804.07237 ( )
 5. Qi Zheng, Shujian Yu, Xinge You, Qinmu Peng, Wei Yuan:
  Coarse-to-Fine Salient Object Detection with Low-Rank Matrix Recovery. CoRR abs/1805.07936 ( )


2017

 1. Xin Liu, He Zhang, Yiu-ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Efficient single image dehazing and denoising: An efficient multi-scale correlated wavelet approach. Computer Vision and Image Understanding 162: 23-33 ( )
 2. Zijing Chen, Xinge You, Boxuan Zhong, Jun Li, Dacheng Tao:
  Dynamically Modulated Mask Sparse Tracking. IEEE Trans. Cybernetics 47(11): 3706-3718 ( )
 3. Zhenyu He, Shuangyan Yi, Yiu-Ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Robust Object Tracking via Key Patch Sparse Representation. IEEE Trans. Cybernetics 47(2): 354-364 ( )
 4. Zhensheng Jiang, Wei Yuan, Henry Leung, Xinge You, Qi Zheng:
  Coalition Formation and Spectrum Sharing of Cooperative Spectrum Sensing Participants. IEEE Trans. Cybernetics 47(5): 1133-1146 ( )
 5. Xiao-Yuan Jing, Xiaoke Zhu, Fei Wu, Ruimin Hu, Xinge You, Yunhong Wang, Hui Feng, Jing-Yu Yang:
  Super-Resolution Person Re-Identification With Semi-Coupled Low-Rank Discriminant Dictionary Learning. IEEE Trans. Image Processing26(3): 1363-1378 ( )
 6. Qinmu Peng, Yiu-ming Cheung, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  A Hybrid of Local and Global Saliencies for Detecting Image Salient Region and Appearance. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47(1): 86-97 ( )
 7. Jiamiao Xu, Xinge You, Shi Yin, Peng Zhang, Wei Yuan:
  Robust Multi-view Common Component Learning. CCCV (3) : 268-279
 8. Zijing Chen, Jun Li, Zhe Chen, Xinge You:
  Generic Pixel Level Object Tracker Using Bi-Channel Fully Convolutional Network. ICONIP (1) : 666-676
 9. Yingyi Liang, Xin Li, Zhenyu He, Xinge You:
  Multiple object tracking by incorporating a particle filter into the min-cost flow model. SPAC : 106-111
 10. Qi Zheng, Peng Zhang, Xinge You, Fangzhao Wang, Zida Liu:
  Hierarchical learning for salient object detection. SPAC : 192-197


2016

 1. C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Xinge You:
  Big learning in social media analytics. Neurocomputing 204: 1-2 ( )
 2. Shujian Yu, Xinge You, Weihua Ou, Xiubao Jiang, Kexin Zhao, Ziqi Zhu, Yi Mou, Xinyi Zhao:
  STFT-like time frequency representations of nonstationary signal with arbitrary sampling schemes. Neurocomputing 204: 211-221 ( )
 3. Yantao Wei, Xinge You, He Deng:
  Small infrared target detection based on image patch ordering. IJWMIP 14(2) ( )
 4. Yantao Wei, Xinge You, Hong Li:
  Multiscale patch-based contrast measure for small infrared target detection. Pattern Recognition 58: 216-226 ( )
 5. Fei Wu, Xiao-Yuan Jing, Xinge You, Dong Yue, Ruimin Hu, Jing-Yu Yang:
  Multi-view low-rank dictionary learning for image classification. Pattern Recognition 50: 143-154 ( )
 6. Pengyue Zhang, Xinge You, Weihua Ou, C. L. Philip Chen, Yiu-ming Cheung:
  Sparse discriminative multi-manifold embedding for one-sample face identification. Pattern Recognition 52: 249-259 ( )
 7. Ziqi Zhu, Xinge You, Shujian Yu, Jixin Zou, Haiquan Zhao:
  Dynamic texture modeling and synthesis using multi-kernel Gaussian process dynamic model. Signal Processing 124: 63-71 ( )
 8. Wei Yuan, Xinge You, Jing Xu, Henry Leung, Tianhang Zhang, Chun Lung Philip Chen:
  Multiobjective Optimization of Linear Cooperative Spectrum Sensing: Pareto Solutions and Refinement. IEEE Trans. Cybernetics 46(1): 96-108( )
 9. Zhenyu He, Xin Li, Xinge You, Dacheng Tao, Yuan Yan Tang:
  Connected Component Model for Multi-Object Tracking. IEEE Trans. Image Processing 25(8): 3698-3711 ( )
 10. Xinge You, Weigang Guo, Shujian Yu, Kan Li, José C. Príncipe, Dacheng Tao:
  Kernel Learning for Dynamic Texture Synthesis. IEEE Trans. Image Processing 25(10): 4782-4795 ( )
 11. Jiajia Lei, Xinge You, Mohamed Abdel-Mottaleb:
  Automatic Ear Landmark Localization, Segmentation, and Pose Classification in Range Images. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 46(2): 165-176 ( )
 12. Yue Zhao, Xinge You, Yantao Wei, Shi Yin, Dacheng Tao, Yiu-ming Cheung:
  Multi-view Latent Space Learning Based on Local Discriminant Embedding. CCBD : 225-230
 13. Shi Yin, Xinge You, Weiyong Xue, Bo Li, Yue Zhao, Xiao-Yuan Jing, Patrick S. P. Wang, Yuanyan Tang:
  A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI. CCPR (2) : 312-324
 14. Xinge You, Weiyong Xue, Jiajia Lei, Peng Zhang, Yiu-ming Cheung, Yuanyan Tang, Naiding Zhou:
  Single image super-resolution with non-local balanced low-rank matrix restoration. ICPR : 1255-1260


2015

 1. Licheng Liu, C. L. Philip Chen, Yicong Zhou, Xinge You:
  A new weighted mean filter with a two-phase detector for removing impulse noise. Inf. Sci. 315: 1-16 ( )
 2. Zhenyu He, Yuxin Cui, Hongpeng Wang, Xinge You, C. L. Philip Chen:
  One global optimization method in network flow model for multiple object tracking. Knowl.-Based Syst. 86: 21-32 ( )
 3. Ziqi Zhu, Xinge You, C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Weihua Ou, Xiubao Jiang, Jixing Zou:
  An adaptive hybrid pattern for noise-robust texture analysis. Pattern Recognition 48(8): 2592-2608 ( )
 4. Shuangyan Yi, Zhenyu He, Xinge You, Yiu-ming Cheung:
  Single object tracking via robust combination of particle filter and sparse representation. Signal Processing 110: 178-187 ( )
 5. Xinge You, Weihua Ou, Chun Lung Philip Chen, Qiang Li, Ziqi Zhu, Yuanyan Tang:
  Robust Nonnegative Patch Alignment for Dimensionality Reduction. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 26(11): 2760-2774 ( )
 6. Weigang Guo, Xinge You, Ziqi Zhu, Yi Mou, Dachuan Zheng:
  Locally Linear Embedding Based Dynamic Texture Synthesis. CCCV (1) : 287-295
 7. Shujian Yu, Weihua Ou, Xinge You, Yi Mou, Xiubao Jiang, Yuanyan Tang:
  Single image rain streaks removal based on self-learning and structured sparse representation. ChinaSIP : 215-219
 8. Xiao-Yuan Jing, Xiaoke Zhu, Fei Wu, Xinge You, Qinglong Liu, Dong Yue, Ruimin Hu, Baowen Xu:
  Super-resolution Person re-identification with semi-coupled low-rank discriminant dictionary learning. CVPR : 695-704
 9. Shujian Yu, Weihua Ou, Xinge You, Xiubao Jiang, Yun Zhu, Yi Mou, Weigang Guo, Yuanyan Tang, C. L. Philip Chen:
  Webcam-Based Visual Gaze Estimation Under Desktop Environment. ICONIP (2) : 457-466
 10. Shujian Yu, Xinge You, Xiubao Jiang, Weihua Ou, Ziqi Zhu, Yixiao Zhao, C. L. Philip Chen, Yuanyan Tang:
  Generalized Kernel Normalized Mixed-Norm Algorithm: Analysis and Simulations. ICONIP (2) : 61-70
 11. Shujian Yu, Xinge You, Kexin Zhao, Weihua Ou, Yuanyan Tang:
  Kernel normalized mixed-norm algorithm for system identification. IJCNN : 1-6
 12. Weigang Guo, Xinge You, Ziqi Zhu, Weiyong Xue, Shujian Yu, Xiubao Jiang:
  Dynamic Texture Synthesis via Image Reconstruction. SMC : 1907-1911
 13. Shujian Yu, Xinge You, Xiubao Jiang, Kexin Zhao, Yi Mou, Weihua Ou, Yuanyan Tang, C. L. Philip Chen:
  Human Heart Rate Estimation Using Ordinary Cameras under Natural Movement. SMC : 1041-1046


2014

 1. Aminou Halidou, Xinge You, Bachirou Bogno:
  Pedestrian Detection Based on Multi-Block Local Binary Pattern and Biologically Inspired Feature. Computer and Information Science 7(1): 125-135 ( )
 2. Aminou Halidou, Xinge You, Mahamadou Hamidine, Roger Atsa Etoundi, Laye Hadji Diakite, Souleimanou:
  Fast pedestrian detection based on region of interest and multi-block local binary pattern descriptors. Computers & Electrical Engineering40(8): 375-389 ( )
 3. Xin Li, Zhenyu He, Xinge You, C. L. Philip Chen:
  A novel joint tracker based on occlusion detection. Knowl.-Based Syst. 71: 409-418 ( )
 4. Mohammed Lutf, Xinge You, Yiu-ming Cheung, C. L. Philip Chen:
  Arabic font recognition based on diacritics features. Pattern Recognition 47(2): 672-684 ( )
 5. Weihua Ou, Xinge You, Dacheng Tao, Pengyue Zhang, Yuanyan Tang, Ziqi Zhu:
  Robust face recognition via occlusion dictionary learning. Pattern Recognition 47(4): 1559-1572 ( )
 6. Xinge You, Qiang Li, Dacheng Tao, Weihua Ou, Mingming Gong:
  Local Metric Learning for Exemplar-Based Object Detection. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 24(8): 1265-1276 ( )
 7. Yiu-ming Cheung, Meng Li, Xiaochun Cao, Xinge You:
  Lip Segmentation under MAP-MRF Framework with Automatic Selection of Local Observation Scale and Number of Segments. IEEE Trans. Image Processing 23(8): 3397-3411 ( )
 8. Jie Gui, Dacheng Tao, Zhenan Sun, Yong Luo, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Group Sparse Multiview Patch Alignment Framework With View Consistency for Image Classification. IEEE Trans. Image Processing 23(7): 3126-3137 ( )
 9. Xinge You, Ruxin Wang, Dacheng Tao:
  Diverse Expected Gradient Active Learning for Relative Attributes. IEEE Trans. Image Processing 23(7): 3203-3217 ( )
 10. Ziqi Zhu, Xinge You, C. L. Philip Chen, Dacheng Tao, Xiubao Jiang, Fanyu You, Jixing Zou:
  A Noise-Robust Adaptive Hybrid Pattern for Texture Classification. ICPR : 1633-1638
 11. Wei Zhang, Xinge You:
  Region description using scalable circumferential filters. SPAC : 263-268
 12. Lu Gan, Long Zhou, Xinge You:
  A new GPR image de-nosing method based on BEMD. SPAC : 328-331
 13. Yuanfeng He, Qijun Wang, Xinge You, Duanquan Xu:
  Adaptive intra prediction filtering (AIPF). SPAC : 358-362
 14. Xiubao Jiang, Xinge You, Yi Mou, Shujian Yu, Wu Zeng:
  Gaussian latent variable models for variable selection. SPAC : 353-357
 15. Yi Mou, Xinge You, Xiubao Jiang, Duanquan Xu, Shujian Yu:
  Global sparse partial least squares. SPAC : 349-352
 16. Weihua Ou, Kesheng Zhang, Xinge You, Fei Long:
  Multi-view embedding learning via robust joint nonnegative matrix factorization. SPAC : 169-174
 17. Xinge You, Qingjiang Hu, Duanquan Xu, Xiangxu Fu, Qixin Sun:
  Dollar bill denomination recognition algorithm based on local texture feature. SPAC : 269-272
 18. Shujian Yu, Xinge You, Kexin Zhao, Xiubao Jiang, Yi Mou, Jie Zhu:
  STFT-like time frequency representations for nonstationary signal - From evenly sampled data to arbitrary nonuniformly sampled data. SPAC : 411-416
 19. Boxuan Zhong, Zijing Chen, Xinge You, Luoqing Li, Yunliang Xie, Shujian Yu:
  Robust weighted coarse-to-fine sparse tracking. SPAC : 7-14


2013

 1. Zhibin Pan, Xinge You, Hong Chen, Dacheng Tao, Baochuan Pang:
  Generalization performance of magnitude-preserving semi-supervised ranking with graph-based regularization. Inf. Sci. 221: 284-296 ( )
 2. Jiajia Lei, Jindan Zhou, Mohamed Abdel-Mottaleb, Xinge You:
  Detection, localization and pose classification of ear in 3D face profile images. ICIP : 4200-4204
 3. Weihua Ou, Xinge You, Pengyue Zhang, Xiubao Jiang, Ziqi Zhu, Duanquan Xu:
  Learning a Sparse Representation for Robust Face Recognition. ICONIP (3) : 233-240
 4. Aminou Halidou, Xinge You:
  Fast pedestrian detection using BWLSD for ROI. WOCC : 610-615


2012

 1. Jingyan Wang, Yongping Li, Quanquan Wang, Xinge You, Jiaju Man, Chao Wang, Xin Gao:
  ProClusEnsem: Predicting membrane protein types by fusing different modes of pseudo amino acid composition. Comp. in Bio. and Med.42(5): 564-574 ( )
 2. Jiechang Wen, Dan Zhang, Yiu-ming Cheung, Hailin Liu, Xinge You:
  A Batch Rival Penalized Expectation-Maximization Algorithm for Gaussian Mixture Clustering with Automatic Model Selection. Comp. Math. Methods in Medicine 2012: 425730:1-425730:11 ( )
 3. Zhonghua Liu, Jingyan Wang, Jiaju Man, Yongping Li, Xinge You, Chao Wang:
  Self-adaptive local Fisher discriminant analysis for semi-supervised image recognition. IJBM 4(4): 338-356 ( )
 4. Xiubao Jiang, Xinge You, Yuan Yuan, Mingming Gong:
  A method using long digital straight segments for fingerprint recognition. Neurocomputing 77(1): 28-35 ( )
 5. Jiajia Lei, Qinmu Peng, Xinge You, Hiyam Hatem Jabbar, Patrick Shen-Pei Wang:
  Fingerprint Enhancement Based on Wavelet and Anisotropic Filtering. IJPRAI 26(1) ( )
 6. Yiu-ming Cheung, Xin Liu, Xinge You:
  A local region based approach to lip tracking. Pattern Recognition 45(9): 3336-3347 ( )
 7. Junwei Wang, Xiang Bai, Xinge You, Wenyu Liu, Longin Jan Latecki:
  Shape matching and classification using height functions. Pattern Recognition Letters 33(2): 134-143 ( )
 8. Wei Zhang, Q. M. Jonathan Wu, Guanghui Wang, Xinge You:
  Tracking and Pairing Vehicle Headlight in Night Scenes. IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems 13(1): 140-153 ( )
 9. Quanming Yao, Xiubao Jiang, Mingming Gong, Xinge You, Yu Liu, Duanquan Xu:
  Efficient Group Learning with Hypergraph Partition in Multi-task Learning. CCPR : 9-16
 10. Lu Gan, Long Zhou, Xinge You, Juan Xiao:
  The instantaneous frequency extraction of GPR B-scan data based on HHT method. ICMLC : 982-985
 11. Weihua Ou, Xinge You, Yiu-ming Cheung, Qinmu Peng, Mingming Gong, Xiubao Jiang:
  Structured sparse coding for image representation based on L1-graph. ICPR : 3220-3223


2011

 1. Xinge You, Qinmu Peng, Yuan Yuan, Yiu-ming Cheung, Jiajia Lei:
  Segmentation of retinal blood vessels using the radial projection and semi-supervised approach. Pattern Recognition 44(10-11): 2314-2324( )
 2. Baochuan Pang, Long Zhou, Wu Zeng, Xinge You:
  Cell Nuclei Detection in Histopathological Images by Using Multi-curvature Edge Cue. CIS : 1095-1099
 3. Wu Zeng, Long Zhou, Xiubao Jiang, Xinge You, Mingming Gong:
  Clustering Based Image Denoising Using SURE-LET. CIS : 1303-1307


2010

 1. Zhenyu He, Xinge You, Long Zhou, Yiu-ming Cheung, Jianwei Du:
  Writer identification using fractal dimension of wavelet subbands in gabor domain. Integrated Computer-Aided Engineering 17(2): 157-165( )
 2. Jing Huang, Xinge You, Yuan Yuan, Feng Yang, Lin Lin:
  Rotation invariant iris feature extraction using Gaussian Markov random fields with non-separable wavelet. Neurocomputing 73(4-6): 883-894 ( )
 3. Wei Zhang, Q. M. Jonathan Wu, Guanghui Wang, Xinge You, Yongfang Wang:
  Image matching using enclosed region detector. J. Visual Communication and Image Representation 21(4): 271-282 ( )
 4. Xinge You, Liang Du, Yiu-ming Cheung, Qiuhui Chen:
  A Blind Watermarking Scheme Using New Nontensor Product Wavelet Filter Banks. IEEE Trans. Image Processing 19(12): 3271-3284 ( )
 5. Jiajia Lei, H. Hatem, Long Zhou, Xinge You, Patrick Shen-Pei Wang, Duanquan Xu:
  Fingerprint enhancement based on non-separable wavelet. IEEE ICCI : 313-317
 6. Jiajia Lei, Xinge You, Long Zhou, Wu Zeng:
  Extracting corner-cue feature to improve minutiae-matching accuracy. ICIP : 3113-3116
 7. Xiubao Jiang, Long Zhou, Mingming Gong, Xinge You:
  Long digital straight segments for fingerprint matching. ICMLC : 769-774
 8. Qin Zhou, Long Zhou, Xinge You:
  Nonseparable wavelet domain BPCA for face recognition. ICMLC : 784-789
 9. Liang Du, Xinge You, Huihui Xu, Zhifan Gao, Yuan Yan Tang:
  Wavelet Domain Local Binary Pattern Features For Writer Identification. ICPR : 3691-3694
 10. Mohammed Lutf, Xinge You, Hong Li:
  Offline Arabic Handwriting Identification Using Language Diacritics. ICPR : 1912-1915
 11. Qinmu Peng, Xinge You, Long Zhou, Yiu-ming Cheung:
  Retinal Blood Vessels Segmentation Using the Radial Projection and Supervised Classification. ICPR : 1489-1492
 12. Bo Wang, Wei Shen, Wenyu Liu, Xinge You, Xiang Bai:
  Shape Classification Using Tree -Unions. ICPR : 983-986


2009

 1. Yiu-ming Cheung, Yuping Wang, Xinge You, Patrick Shen-Pei Wang:
  Editorial. IJPRAI 23(1): 1-2 ( )
 2. Dan Zhang, Xinge You, Patrick Shen-Pei Wang, Svetlana N. Yanushkevich, Yuan Yan Tang:
  Facial Biometrics Using Nontensor Product Wavelet and 2D Discriminant Techniques. IJPRAI 23(3): 521-543 ( )
 3. Zhenyu He, Xinge You, Yuan Yuan:
  Texture image retrieval based on non-tensor product wavelet filter banks. Signal Processing 89(8): 1501-1510 ( )
 4. Jing Huang, Xinge You, Yuan Yan Tang, Liang Du, Yuan Yuan:
  A novel iris segmentation using radial-suppression edge detection. Signal Processing 89(12): 2630-2643 ( )
 5. Xin Liu, Xinge You, Yiu-ming Cheung:
  Texture Image Retrieval Using Non-separable Wavelets and Local Binary Patterns. CIS (1) : 287-291
 6. Jianjun Zhang, Zhenyu He, Yiu-ming Cheung, Xinge You:
  Writer Identification Using a Hybrid Method Combining Gabor Wavelet and Mesh Fractal Dimension. IDEAL : 535-542


2008

 1. Zhenyu He, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Writer identification using global wavelet-based features. Neurocomputing 71(10-12): 1832-1841 ( )
 2. Zhenyu He, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Writer identification of Chinese handwriting documents using hidden Markov tree model. Pattern Recognition 41(4): 1295-1307 ( )
 3. Jie Wu, Xinge You, Yuan Yan Tang, Yiu-ming Cheung:
  Palmprint identification based on non-separable wavelet filter banks. ICPR : 1-4
 4. Liang Du, Xinge You, Yiu-ming Cheung:
  An Adaptive Image Watermarking Scheme Using Non-separable Wavelets and Support Vector Regression. IDEAL : 473-482
 5. Jing Huang, Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Iris recognition based on non-separable wavelet. SMC : 1552-1557


2007

 1. Bin Fang, Xinge You, Wen-Sheng Chen, Yuan Yan Tang:
  Matching Algorithm Using Wavelet Thinning Features for Offline Signature Verification. IJWMIP 5(1): 27-38 ( )
 2. Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Wavelet-Based Approach to Character Skeleton. IEEE Trans. Image Processing 16(5): 1220-1231 ( )
 3. Qingyan He, Xinge You, Limin Cui, Zaochao Bao:
  Watermarking technique based on discrete non-separable wavelet filters. SMC : 3577-3582
 4. Xinge You, Qiuhui Chen, Patrick S. P. Wang, Dan Zhang:
  Nontensor-Product-Wavelet-Based Facial Feature Representation. Image Pattern Recognition : 207-224


2006

 1. Zhenyu He, Xinge You, Yuan Yan Tang, Bin Fang, Jianwei Du:
  Handwriting-based personal identification. IJPRAI 20(2): 209-225 ( )
 2. Xinge You, Qiuhui Chen, Bin Fang, Yuan Yan Tang:
  Thinning Character Using Modulus Minima of Wavelet Transform. IJPRAI 20(3): 361-376 ( )
 3. Wen-Sheng Chen, Xinge You, Bin Fang, Yuanyan Tang, Jian Huang:
  Wavelet Natural Boundary Element Method for the Neumann Exterior Problem of Stokes Equations. IJWMIP 4(1): 23-39 ( )
 4. Jian Huang, Pong Chi Yuen, Wen-Sheng Chen, Jian-Huang Lai, Xinge You:
  Linear and Nonlinear Feature-Based Fusion Algorithms for Face Recognition. IJWMIP 4(4): 659-676 ( )
 5. Zhenyu He, Xinge You, Yuan Yan Tang, Patrick Shen-Pei Wang, Yun Xue:
  Texture Image Retrieval Using Novel Non-separable Filter Banks Based on Centrally Symmetric Matrices. ICPR (4) : 161-164
 6. Xinge You, Dan Zhang, Qiuhui Chen, Patrick Shen-Pei Wang, Yuan Yan Tang:
  Face Representation By Using Non-tensor Product Wavelets. ICPR (1) : 503-506


2005

 1. Bin Fang, Xinge You, Yuan Yan Tang, Wen-Sheng Chen:
  Morphological structure reconstruction of retinal vessels in fundus images. IJPRAI 19(7): 937-948 ( )
 2. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang, Zhenyu He:
  A wavelet-based approach to ridge thinning in fingerprint images. IJPRAI 19(5): 631-645 ( )
 3. Bin Fang, Xinge You, Yuan Tang:
  A Novel Fusing Algorithm for Retinal Fundus Images. CIS (1) : 833-838
 4. Xinhua You, Bin Fang, Xinge You, Zhenyu He, Dan Zhang, Yuan Yan Tang:
  Skeleton Representation of Character Based on Multiscale Approach. CIS (2) : 1060-1067
 5. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang, Luoqing Li, Dan Zhang:
  Axial Representation of Character by Using Wavelet Transform. FSKD (2) : 130-139
 6. Jianwei Yang, Xinge You, Yuan Yan Tang, Bin Fang:
  A Watermarking Scheme Based on Discrete Non-separable Wavelet Transform. IbPRIA (1) : 427-434
 7. Xinge You, Bin Fang, Zhenyu He, Yuan Yan Tang:
  A Global-to-Local Matching Strategy for Registering Retinal Fundus Images. IbPRIA (1) : 259-267
 8. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang, Jian Huang:
  Multiscale Approach for Thinning Ridges of Fingerprint. IbPRIA (2) : 505-512
 9. Zhenyu He, Yuan Yan Tang, Bin Fang, Jianwei Du, Xinge You:
  A Novel Method for Off-line Handwriting-based Writer Identification. ICDAR : 242-246
 10. Xinge You, Bin Fang, Zhenyu He, Yuan Yan Tang:
  Similarity Measurement for Off-Line Signature Verification. ICIC (1) : 272-281
 11. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang, Zhenyu He, Jian Huang:
  Locating Vessel Centerlines in Retinal Images Using Wavelet Transform: A Multilevel Approach. ICIC (1) : 688-696
 12. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang:
  Mosaicing the Retinal Fundus Images: A Robust Registration Technique Based Approach. ICNC (3) : 663-667
 13. Zhenyu He, Yuan Yan Tang, Xinge You:
  A contourlet-based method for writer identification. SMC : 364-368
 14. Xinge You, Bin Fang, Yuan Yan Tang:
  Wavelet-Based Approach for Skeleton Extraction. WACV/MOTION : 228-233


2004

 1. Weipeng Zhang, Yuan Yan Tang, Xinge You:
  Fingerprint Enhancement Using Wavelet Transform Combined With Gabor Filter. IJPRAI 18(8): 1391-1406 ( )
 2. Xinge You, Jianwei Yang, Yuan Yan Tang, Bin Fang, Luoqing Li:
  Skeletonization of Fingerprint Based-on Modulus Minima of Wavelet Transform. SINOBIOMETRICS : 461-470


2003

 1. Yuan Yan Tang, Xinge You:
  Skeletonization of Ribbon-Like Shapes Based on a New Wavelet Function. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 25(9): 1118-1133 ( )
 2. Xinge You, Yuan Yan Tang, Weipeng Zhang, Lu Sun:
  Skeletonization of Character Based on Wavelet Transform. CAIP : 140-148
 3. Yuan Yan Tang, Xinge You:
  Wavelet Transform Approach to Skeletonization of Characters. PRIS : 14-21
 4. Xinge You, Yuan Yan Tang:
  Skeleton Extraction of Ribbon-Like Shapes Based on Wavelet Transform. WAA : 221-227


2002

 1. Yuan Yan Tang, X. C. Feng, Xinge You, Z. W. Liao, Lu Sun:
  A Novel Method for Harmonic Geometric Transformation Model Based on Wavelet Collocation. ICPR (1) : 49-52

2001

 1. Lihua Yang, Xinge You, Robert M. Haralick, Ihsin T. Phillips, Yuan Yan Tang:
  Characterization of Dirac Edge with New Wavelet Transform. WAA : 129-138
Copyright ? 2015. National Anti-counterfeit Engineering Research Center